zaterdag 24 juni 2017

Berichten die je moet lezen

Nieuw op de weblog

Juli 2016 Vakantie Stumm en Riezlern

Juli 2015 Vakantie Stumm

April 2015 Weekendje Veluwe (Epe)

September 2014 Montferlandse Toppenroute

Juli 2014 Vakantie Stumm

Juli 2013 Vakantie Stumm

Februari 2013 muziekvereniging OBK

Oktober 2012: Lang weekend Moezel

Juli 2012 Vakantie Stumm

Juli 2011 Vakantie Stumm

Februari 2011 Reis naar Kenia
Pinksteren 5 juni 2017: Drimmelen [voor route klik hier]

Rond 11.30 uur zijn we richting Drimmelen gereden. We hebben daar een wandeling uitgezocht van ruim 15 kilometer. Het eerste stuk gaat door de polder waarna we op het laatst lang de Amer lopen. 
Drimmelen is een mooi dorpje aan de oevers van de Amer in Noord-Brabant. Ideaal om te voet te verkennen. In het buitengebied kun je heerlijk wandelen langs de Amer en door de polders.De route start aan het gezellige jachthaventje in Drimmelen. Drimmelen is een charmant plaatsje dat beschermd dorpsgezicht geniet. Aan de oude Herengracht zie je bijvoorbeeld de Hervormde Kerk uit 1792. Ook zie je hier een typerende lintbebouwing met mooie achttiende- en negentiende-eeuwse huizen. Wat een leuk sfeertje! Naast de Breede Vaart wandel je door de polder naar Oud-Drimmelen, een gehuchtje dat nog uit 9 huizen bestaat. In 1421 werd het dorp Drimmelen geheel verdronken tijdens de Elizabethsvloed. In het waarschijnlijkste geval is er op die plaats geleidelijk een nieuw dorp ontstaan, dat ook Drimmelen heette. Daarnaast ontstond er in 1645 vlakbij een andere kern die ook Drimmelen genoemd werd, bij een reeds bestaande sluis. Al snel ontstond er een unie tussen de twee dorpen, en werd het bestaande Drimmelen voortaan Oud-Drimmelen genoemd, en het andere Nieuw-Drimmelen. In 1730 verwoestte een grote brand het grootste deel van Oud-Drimmelen. Tot 1792 werd er gedoopt en gehuwd in de kerk van Oud-Drimmelen. Maar in 1793 werd deze kerk verkocht voor afbraak. Dus van dat jaar werden dopen en huwelijken voltrokken in Nieuw-Drimmelen. Rond het begin van de negentiende eeuw werd de unie van Oud- en Nieuw-Drimmelen samengevoegd met Made. Dat bleef zo tot 1997, toen Made, Drimmelen, Terheijden, Wagenberg en Hooge en Lage Zwaluwe werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Made, die later Drimmelen zou gaan heten. In de twintigste eeuw ontwikkelde Drimmelen, zoals Nieuw-Drimmelen inmiddels heette, zich tot een toeristische plaats met een moderne jachthaven. Oud-Drimmelen is een poldergehucht gebleven, dat niet is gegroeid. In Oud-Drimmelen liggen, op de begraafplaats, nog altijd de fundamenten van het 17e-eeuws kerkje. Je passeert De Moer, een voormalige poldermolen uit 1911 die nu als woonhuis dienst doet. Deze ronde stenen molen van het type grondzeiler werd gebouwd in 1911, maar in 1935 alweer onttakeld. De romp bleef echter bestaan en ze doet tegenwoordig dienst als woonhuis. Vervolgens wandel je langs twee kreekrestanten die door de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ontstonden. Als eerste loop je een paar kilometer langs de natuurrijke Zwaluwse Haven. Aan het einde daarvan ligt Gat van den Ham. Langs de Amer wandel je terug naar Drimmelen.
 

Hemelvaartsdag 25 mei 2017: Brakel - Loevestein - Brakel [voor route klik hier]

Vandaag een wandeling in de omgeving. Tegen de middag vertrekken we richting Munnikenland waar het oude kasteel Loevestein ligt. We lopen vanuit huis richting de Waaldijk die op een gegeven moment overgaat in de zogenaamde schapendijk. Deze dijk is hier neergelegd in de begin jaren zeventig nadat het water heel hoog tegen de dijken kwam. Vroeger was hier de Waardijk, hier zijn toen alle huizen gesloopt net als alle huizen buitendijks langs de Waaldijk. Aan het eind van de Schapendijk komen we bij het fort, de batterij van Brakel. Nog een stukje verder komen we bij de onlangs aangelegde "Wakkere dijk". Deze dijk is aangelegd om een buffer voor het water te vormen bij hoog water. Tevens is het Munnikenland , waar we inmiddels zijn aangekomen, opnieuw ingericht. Nieuwe sloten en kreken zijn aangelegd en de oude Deltadijk is helemaal weg gehaald. Het wordt een mooi gebied met veel natuur. Ik heb er al een paar Lepelaars gespot.
We lopen een stuk over de Wakkere Dijk en verlaten de dijk via de Blinde Steeg.
Hier lopen de zogenaamde grote grazer vrij rond. Een kudden Konikpaarden en de unieke rundersoort Rode Geus hebben hier vrij spel. Het Munnikenland is ook een struingebied, dat houdt in dat we niet op de paden hoeven te blijven. Al snel komen we een kudde Konikpaarden tegen. De Blinde Steeg komt uit op de Schouwendijk waarna we al snel Loevestein bereiken.
Daar rusten we wat uit onder het genot van een kom soep. Na nog wat rondgekeken te hebben op het Slot gaan we weer rechtsomkeer. We lopen via de zomerdijk en komen uit op de plek waar voorheen nog een stuk Schapendijk lag. (Munnikenlandse Waalkade). Het is hier onherkenbaar veranderd. Er zijn hier grote sleuven gegraven, allemaal om het water op te vangen bij een hoge stand. We lopen dwars door dit gebied heen en komen tenslotte weer uit op de Wakkere Dijk. Het is nu nog een kleine vier kilometer naar huis. Het laatste stuk lopen we weer over de Schapendijk richting Brakel.donderdag 18 mei 2017

Berichten die je moet lezen

Nieuw op de weblog

Juli 2016 Vakantie Stumm en Riezlern

Juli 2015 Vakantie Stumm

April 2015 Weekendje Veluwe (Epe)

September 2014 Montferlandse Toppenroute

Juli 2014 Vakantie Stumm

Juli 2013 Vakantie Stumm

Februari 2013 muziekvereniging OBK

Oktober 2012: Lang weekend Moezel

Juli 2012 Vakantie Stumm

Juli 2011 Vakantie Stumm

Februari 2011 Reis naar Kenia

GZB - Europarun Veenendaal

Veenendaal  [voor route klik hier]

We zijn zaterdag 13 mei om 07.45 uur vertrokken richting Veenendaal. We, dat zijn: Arja van der Zalm, Hennie van Dalen, Marielle Pelle, Jannie Baas, Paula van Houdt, Irma Versteeg en Teun Versteeg. We gaan in Veenendaal deelnemen aan de GZB-Europarun. Deze wordt georganiseerd om geld binnen te halen voor het zendingswerk in Europa. Om 09.00 uur staat de start gepland, we zijn ruimschoots op tijd om ons in te schrijven en er is zelfs nog tijd voor een bakje koffie. We starten bij de Westerkerk en worden we door begeleiders op de fiets Veenendaal uitgeloodst. We gaan even voorbij de Slaperdijk het bos in en komen zo op landgoed "de Laan".
De delegatie uit Brakel
Oorspronkelijk behoorden de gronden van Landgoed De Laan tot de domeinen van Kasteel Amerongen. Rondom dit kasteel werden eind 18e eeuw door de kasteelheren statige lanen en kaarsrechte paden aangelegd in Franse stijl, die thans nog steeds herkenbaar zijn rondom het kasteel.
Landgoed de Laan is begin 20e eeuw opgericht als jachtterrein voor de grondlegger van het Landgoed, de Heer C. Bos uit Den Haag. Deze liet in de eerste helft van de 20e eeuw op het Landgoed niet alleen een hertenkamp aanleggen maar bouwde ook nieuwe boerderijen, woningen en creëerde nieuwe natuurterreinen zoals bijvoorbeeld ”het Hart” in het Amerongse deel. De (thans niet meer bestaande) hertenkamp leverde onder andere de herten voor de hertenkamp op het Malieveld in Den Haag.
Nadat de heer Bos in 1963 overleed is het Landgoed beheerd door zijn zuster, mevrouw A. Groote-Bos en vervolgens door vererving overgegaan naar de huidige eigenaren, de Familie Van Meerten.
De drie lanen op het landgoed met een totale lengte van 1585 meter liggen voornamelijk langs oude wegen en paden. Bijvoorbeeld op de vroegere verbindingsweg van Amerongen naar Putten.

Centraal punt van het Landgoed is ’t Jachthuis, gelegen in het Amerongse deel en gebouwd in het begin van de vorige eeuw. 
We lopen door de bossen en ook langs een stukje heide. Het is een mooi gebied en komen langs een aantal kenmerkende punten van het Landgoed. Zo komen we langs een Leemkuil. Een Leemkuil ontstaat door afgraven van leem voor zowel erfverharding als voor het verharden van wegen.
Leemkuil
Nog een klein stukje en we komen bij het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug: de Amerongse berg. De Amerongse Berg is een heuvel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de Nederlandse provincie Utrecht en is met een hoogte van 69,2 meter boven NAP het hoogste punt van de provincie. De heuvel ligt ten noordoosten van Amerongen in het Amerongse Bos, een van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. De meeste bossen op de heuvelrug zijn niet ouder dan een eeuw, in het Amerongse Bos dateren sommige grove dennen uit 1770. Het bos werd aangelegd als jachtgebied voor de kasteelheren van het in de Amerongse Bovenpolder gelegen kasteel Amerongen.

Hoogste punt Amerongse Berg
Weer een stukje verder komen we nog bij een markant punt: De Eenzame Eik. Een duidelijk solitair opgegroeide boom. Dit zg. sterrenbos waar de wandeling doorheen gaat is rond 1790 werd aangelegd, en heeft van origine de vorm van een wagenwiel met acht spaken. Deze eik is vermoedelijk in 1792 geplant tijdens de aanleg van het sterrenbos. De aanleg, op het hoogste punt van de Amerongse berg, vond plaats in opdracht van de eigenaren van kasteel Amerongen die hier een groot terrein in bezit hadden. In de loop der jaren was het karakter van het terrein sterk aangetast bijvoorbeeld door het verdwijnen van een aantal spaken. Aan het herstel werd in 1990 begonnen, in 2004 is het Douglasbos binnen de cirkel gekapt en zijn de acht spaken weer beplant met beuken. Sindsdien staat de eenzame eik weer goed opvallend in het midden van de cirkelvormige structuur die ook wel 'De Manege' werd genoemd. 

De Eenzame Eik

We zakken nu af richting het Egelmeer. Het Egelmeer is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Utrecht. Het gebied ligt bij de Prattenburg ten westzuidwesten van VeenendaalHet laaggelegen heidegebied op de Amerongse Berg heeft een natte heidevegetatie. Het gebied is omgeven met bos en heide en werd door de Romeinen het Aegil Marum genoemd. Toen de 30 cm diep liggende komvormige laag keileem in de 19e eeuw werd doorbroken liep het oude ven leeg. Doordat de waterstand in deze ‘schotel’ veel hoger is dan de grondwaterstand ernaast, blijft het gebied drassig. Het waterpeil van het Egelmeer ligt tien meter boven zeeniveau en wordt gevoed door regenwater. Door verdroging en warme zomers kan het Egelmeer droog komen te staan. Op de grondwatermeter bij het Egelmeer kan de hoogte van het grondwater worden afgelezen. De informatieborden geven uitleg over de verdroging en de maatregelen die genomen worden om de verdroging tegen te gaan.


Zo komen we langzamerhand aan het eind van de wandeling en lopen langs het huis van Hannes "Huu" over de Slaperdijk richting de bebouwde kom van Veenendaal. waar we om 11.30 uur weer arriveren bij de Westerkerk. Daar praten we nog even naa over onze ervaringen. We hebben in totaal 12,5 kilometer gelopen en hebben daar 2½ uur over gedaan. De opbrengst van de Europarun is voorlopig € 9.750,00.


maandag 15 mei 2017

Rode kruis Bloesemtocht 2017

Bloesemtocht 2017 [voor route klik hier]

Op 27 april werd alweer de 25e editie van de Bloesemtocht gehouden. Wij hebben ons ook weer ingeschreven en doen nu voor de 4e keer mee. We willen de 15 km lopen dus we hoeven niet al te vroeg weg. We nemen de trein van 9 uur naar Geldermalsen. Daar vandaan is het 5 minuten lopen naar de start. We beginnen om 9.30 uur aan de wandeltocht. Het is goed wandelweer. Een beetje fris misschien maar het  is om te wandelen prima.  Na 2½ kilometer is de eerste rustplaats, post de Hoenderik,  waar we koffie drinken. Na 4½ kilometer bereiken we de volgende post, de Kievit. Hier lopen we meteen verder wat hier komen we nog een langs rond het middag uur en het is een mooie plek om daar de lunch te gebruiken. We lopen via de Appeldijk langs de Molen "de Vlinder" en komen zo na zo'n 7 kilometer aan bij post de Veerdam in Enspijk. Daar houden we een korte pauze. Dan gaat het weer verder en komen langs de Zorgimkerij. Dan lopen we zo langzamerhand het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt op en passeren daar post de Hoge Schuur. Na 11,3 kilometer zijn weer terug bij post de Kievit. Het is er
een drukte van jewelste. We gebruiken daar de lunch en maken hier en daar een praatje met de deelnemers. Het is nog ongeveer 4 kilometer naar de finish dus we gaan weer snel op pad. Bij kilometer 13 passeren we post Os en Paard. Het laatste stuk is nog goed te doen en uiteindelijk zijn we om 13.50 uur weer terug bij de finish op de veiling van Geldermalsen. Daar halen we de medailles op en gaan nog wat drinken in één van de hallen en luisteren we nog even naar het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee. Buiten is een optreden van het Hèmerts Visserskoor, ook daar luisteren we nog een poosje naar. Er hebben zich al heel wat Brakelsen daar verzameld zoals Peter en Meta en Teunis en Annet. Ook zij hebben de Bloesemtocht gelopen.

Er hebben dit jaar 30.600 deelnemers mee gedaan aan de bloesemtocht.Brakelse Lenteloop 2017

[voor route klik hier]
foto van Brakelse Lente-loop.Op 1 april hebben we meegedaan met Brakelse Lenteloop die voor de tweede keer georganiseerd werd. Een wandel en run-event dat mede vanuit de Zendingscommissie van Brakel wordt georganiseerd. Ook dit jaar is er weer voor een goed doel gekozen nl: Gambia Child. Dit is een hulporganisatie uit Nieuwendijk die zich inzet voor gehandicapten kinderen in Gambia De kleinschalige hulp die Gambia Child voor ogen heeft, is een druppel op een gloeiende plaat, maar hij sist wel! Ieder kind of gezin dat geholpen kan worden met een relatief klein bedrag is er weer één! Gambia Child ondersteunt de gehandicapte mens en familie in Gambia, door scholing, hulpmiddelen, voeding, medicijnen. De wandeltocht loopt vanuit het centrum van Brakel richting het Munnikenland, waar we door de zg. Boezem van Brakel wandelen. Daarbij komen we over de "Nieuwe dijk" die ons langs het fort van Brakel voert. 

foto van Brakelse Lente-loop.

Deelgenomen hebben 102 wandelaars, 70 jeugdlopers en 141 hardlopers. De opbrengst voor het goede doel was ruim € 5.600,00.


Hieronder een impressie van de Brakelse Boezem.

Afbeeldingsresultaat voor fort brakel